Værktøj

Salgsmatrixen

Salgsmatrixen gør at beslutninger træffes ud fra en grundig gennemgang af virksomhedens nuværende aktiviteter. Denne viden kan derefter kobles til indsigt i markedet, som en del af den samlede vurdering af, hvilke indsatser, der skal prioriteres.

Udfyld formularen og få tilsendt værktøjet
Accepter INDKOMs vilkår *

Prioriteringsmatrixen

Salgsmatrixen kan bruges ved at gennemgå den enkle øvelse, der er beskrevet på næste slide. Den kræver blot adgang til relevante data om nuværende omsætning på tværs af produkter og relevante segmenter.

Som ledelse afgør man selv, hvor detaljeret man ønsker at arbejde med modellen. Øvelsen kan desuden give anledning til eftertanke omkring, hvilken data, som man i fremtiden har behov for at indsamle.

© 2019 INDKOM - Forretningsudvikling i øjenhøjde. All rights reserved